แนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมกับอาชีพ

หลักสูตรตัวแทนออกของ อบรมจบแล้วทำอาชีพอะไรได้บ้าง?

 • ตัวแทนออกของเป็นได้ทั้ง นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
 • ตัวแทนออกของ ผู้นำเข้าส่งออกสินค้า ทั้งทางอากาศทางเรือ และ ถนน
 • ผู้ประกอบการด้านนำเข้า-ส่งออก
 • CS หรือ Document

หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ อบรมจบแล้วทำอาชีพอะไรได้บ้าง?

ทำงานได้ทั้งสาย Sea Freight หรือ Air Freight ไม่ว่าจะเป็น

 • Customer service
 • Sales Executive
 • Administrator
 • Warehouse Logistics
 • Document
 • ผู้ประกอบการธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้า

หลักสูตรโลจิสติกส์สำหรับผู้นำเข้า-ส่งออก

 • ผู้ประกอบการ SME หรือ Startup
 • พนักงานบริษัทส่งออก นำเข้า
 • เจ้าหน้าที่ธนาคารที่ให้บริการธุรกิจประเภทนี้
 • Logistics Coordinator

หลักสูตร ฝ่ายบริการลูกค้า การขนส่งสินค้าทางทะเล ขาเข้า และขาออก

 • Customer Services Sea Freight (Import) มือโปร
 • Customer Services Sea Freight (Export) มือโปร

หลักสูตร Professional CS Airfreight

 • Customer Services Air Freight (Import) มือโปร
 • Customer Services Air Freight (Export) มือโปร