บทความ

ว่างงาน หางาน จบใหม่ อยากทำงานโลจิสติกส์ ITBS ช่วยได้?

การเริ่มต้นหางาน หลังจบการศึกษาใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน หรือแม้แต่ใครที่กำลังว่างงานอยู่ แล้วอยากลองเปลี่ยนสายมาทำงานด้านโลจิสติกส์ บทความนี้ ITBS จะมาแชร์เคล็ดลับและแนวทางในการหางานโลจิสติกส์...
Read more

ข้อพึงระวังในการเอาประกันภัยสินค้าสำหรับผู้นำเข้า และผู้ส่งออก

การเอาประกันภัยสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของการค้าระหว่างประเทศเป็นเวลากว่า 2,000 ปี โดยมีวิวัฒนาการจากรูปแบบหนึ่ง ไปสู่รูปแบบอื่น เช่น จากการเอาประกันภัยร่วมกันเป็นการเอาประกันภัยเป็นเที่ยว...
Read more

การออกแบบบรรจุภัณฑ์คือกุญแจดอกสำคัญที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ

การบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นกิจกรรมสนับสนุนเพื่อให้กิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ ดำเนินไปได้สะดวก หากว่าเกิดความผิดพลาดจากบรรจุภัณฑ์เพราะการทำหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ไม่สมบูรณ์ ย่อมส่งผลให้กิจกรรมหลักดำเนินการต่อไปไม่ได้นั่นเอง...
Read more

เอกสารสำคัญสำหรับผู้ส่งออก และผู้นำเข้า

รู้ไหมว่า?… ทุกครั้งที่มีการส่งออกนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศเอกสารอะไรที่เป็นเอกสารตั้งต้นทุกอย่าง และมีความสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ส่งออก...
Read more

อะไรคือปัญหาใหญ่ที่สุดที่ท่านพบ เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ

หลายท่านคงเคยประสบปัญหากับสินค้าแตกหักเสียหายเนื่องจากการบรรจุหีบห่อที่ไม่ได้มาตรฐาน นับวันการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ยิ่งมีมากขึ้น...
Read more

Maritime Transport of Dangerous Goods

การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของ ระบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้คราวละมากๆ...
Read more

การนำเข้า-ส่งออกสินค้าชั่วคราว (A.T.A CARNET)

เอกสารค้ำประกัน A.T.A. CARNET หมายถึง เอกสารศุลกากรระหว่างประเทศ ที่ใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแทนใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก...
Read more

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ หรือ MTO (Multimodal Transport Operator) คืออะไร

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ MTO หมายถึง บุคคลใด ซึ่งตนเองหรือตัวแทนทำ สัญญารับขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบกับผู้ส่งหรือเจ้าของสินค้า...
Read more

การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์จาก BOI

BOI (Board of Investment) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ...
Read more

ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ของไทยกับความเติบโตในปัจจุบัน

ลจิสติกส์ (Logistics) คือ ระบบการขนส่งชนิดหนึ่งที่ใช้ในการส่งสินค้า (Product) ข้อมูล (Data) รวมไปถึง ทรัพยากรต่างๆ (Resources) โดยเป็นการส่งจาก ผู้ผลิต (Manufacturer)...
Read more