หลักสูตรอบรม

Filter
ระดับผู้เข้าอบรม
ระดับผู้เข้าอบรม

ประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์
ประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์

วันเรียน
วันเรียน

รูปแบบการอบรม
รูปแบบการอบรม

จุดประสงค์การอบรม
จุดประสงค์การอบรม
ระดับผู้เข้าอบรม
ระดับผู้เข้าอบรม

ประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์
ประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์

วันเรียน
วันเรียน

รูปแบบการอบรม
รูปแบบการอบรม

จุดประสงค์การอบรม
จุดประสงค์การอบรม

ค้นหาหลักสูตร


ภาพปกแต่ละหลักสูตร (3)

เสาร์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

20 เม.ย. 67

Onsite

จศ หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

จันทร์ – ศุกร์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

ทฤษฎี 22 เม.ย.-7 มิ.ย. 67 

ปฏิบัติ 17 มิ.ย.-31 ก.ค. 67

 

Onsite

สอาหลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

เสาร์-อาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

18 พ.ค. – 29 ก.ย. 67

Hybrid

ตัวแทนออกของ

เสาร์และอาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

25 พ.ค.- 14 ก.ค. 67

Hybrid

Import-Export Procedures & Incoterms (2)

เสาร์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

25 พ.ค. 67

Online

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)

เรียนผสมผสานวันอาทิตย์

1 ปี ครึ่ง รวมเรียนทั้งหมด 5 ภาคเรียน (เทียบโอนประสบการณ์ได้)

Onsite

หัวข้อ ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศ

เสาร์และอาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

18-19, 25 พ.ค.66

Online

หัวข้อ เงื่อนไขและเอกสารที่ใช้ ในธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

อาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

26 พ.ค. 67

Online

หัวข้อ พิธีการศุลกากร

เสาร์และอาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

8-9, 15-16, 22-23, 29 มิ.ย. 67

Online

หัวข้อ การขนส่งทางทะเล

เสาร์และอาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

30 มิ.ย.และ 6-7, 13-14 ก.ค. 67

Online

หัวข้อ การขนส่งทางอากาศ (2)

เสาร์และอาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

3-4, 17-18, 31 ส.ค. 67

Online

ส-อา หัวข้อ การบรรจุและขนถ่ายสินค้า

เสาร์และอาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

24 ส.ค. และ 1, 21 ก.ย. 67

Online