Event

พิธีเปิดการสัมมนาแนวโน้มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และการกำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์

19 ก.ย. 65 เวลา 09.00 น. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาแนวโน้มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์...
Read more

ความสำเร็จของผู้เข้าอบรมโลจิสติกส์ที่ ITBS ในบรรยากาศงาน SKILL EXPO 2023

https://www.youtube.com/watch?v=pfi1Q831xcs ITBS ขอพาทุกท่านไปชมบรรยากาศงาน SKILL EXPO 2023 พลิกโฉมพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ที่ผ่านมา พร้อมบรรยากาศนิทรรศการแสดงสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ที่น่าสนใจมากมาย ปิดท้ายด้วยการพาไปรู้จักกับศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของ ITBS ที่พึ่งสำเร็จการอบรมเข้ารับมอบวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จากหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ,หลักสูตรการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ถือความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ ITBS ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคลากรโลจิสติกส์ออกสู่ตลาดแรงงาน...
Read more