หลักสูตรพัฒนาบุคลากร

Filter
ประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์
ประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์

วันเรียน
วันเรียน

รูปแบบการอบรม
รูปแบบการอบรม
ประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์
ประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์

วันเรียน
วันเรียน

รูปแบบการอบรม
รูปแบบการอบรม

ค้นหาหลักสูตร


ภาพปกแต่ละหลักสูตร (3)

เสาร์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

20 เม.ย. 67

Onsite

ตัวแทนออกของ

เสาร์และอาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

25 พ.ค.- 14 ก.ค. 67

Hybrid

หัวข้อ ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศ

เสาร์และอาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

18-19, 25 พ.ค.66

Online

หัวข้อ เงื่อนไขและเอกสารที่ใช้ ในธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

อาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

26 พ.ค. 67

Online

หัวข้อ พิธีการศุลกากร

เสาร์และอาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

8-9, 15-16, 22-23, 29 มิ.ย. 67

Online

หัวข้อ การขนส่งทางทะเล

เสาร์และอาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

30 มิ.ย.และ 6-7, 13-14 ก.ค. 67

Online

หัวข้อ การขนส่งทางอากาศ (2)

เสาร์และอาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

3-4, 17-18, 31 ส.ค. 67

Online

ส-อา หัวข้อ การบรรจุและขนถ่ายสินค้า

เสาร์และอาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

24 ส.ค. และ 1, 21 ก.ย. 67

Online

หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นของการ ปฏิบัติงานท่าเรือ

อาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

1 ก.ย. 67

Online

หัวข้อ การขนส่งต่อเนื่อง หลายรูปแบบ

อาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

8 ก.ย. 67

Online

หัวข้อ โลจิสติกส์และ ซัพพลายเชน

เสาร์

14 ก.ย. 67 (09.00-16.00 น.)
21 ก.ย. 67 (13.00-16.00 น.)

14 ก.ย. 67 และ 21 ก.ย. 67

Online

Professional CS Airfreight

เสาร์และอาทิตย์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

27 – 28 เม.ย. 67

Onsite