การประกันภัยรับผิดของผู้ขนส่งสินค้า (Carrier’s Liability Insurance)

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

สินค้าเสียหาย ใครต้องรับชอบ และรับผิดชอบอย่างไร? ITBS มีคำตอบในหลักสูตรนี้

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มลงทะเบียนหลักสูตร

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร และผู้ที่มีประสบการณ์ ที่ทำงานในด้าน

1. Freight Forwarder

2. MTO

3. Transport (บริษัทรถขนส่งสินค้า)


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร และผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อน

ผู้ที่ต้องการอัพสกิลในสายงานที่เกี่ยวข้อง


ค่าอบรม

2,900 บาท

มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญการประกันภัยความรับผิดผู้ขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

1.การประกันภัยความรับผิด ไม่นำหลักการเฉลี่ยมาประยุกต์ใช้

2.เมื่อสินค้าเสียหาย ใครต้องรับผิด  ประกันภัยของเจ้าของสินค้า ?  ผู้ขนส่ง ?  ประกันภัยของผู้ขนส่ง ?

3.จำนวนเงินจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งตามที่ตราไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับ

4.กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งในประเทศ

5.กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งระหว่างประเทศ

6.รณีศึกษา (ถาม-ตอบ)


วิธีการชำระเงิน


ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)


สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล

ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

TAX ID : 010 553 909 7547