หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นของการปฏิบัติงานท่าเรือ (Beginner)

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

ท่าเรือ ไม่ได้มีหน้าที่ขนส่ง แต่เป็นการเอาสินค้าจากที่หนึ่งไปเก็บอีกที่หนึ่ง ซึ่งเป็นการขนถ่ายสินค้าจากเรือสินค้าขึ้นมาเก็บไว้ที่โกดังสินค้า

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มลงทะเบียนหลักสูตร

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจทุกท่านที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ ระบบการทำงานของท่าเรือด้านปฏิบัติการ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ผู้มีความรู้ตั้งแต่ ม.6, ปวช., ปวส. และปริญญาตรีขึ้นไป
 • ผู้ที่กำลังปฏิบัติงาน หรือประสานงานกับกิจกรรมของท่าเรือ

ค่าอบรม

1,500 บาท

(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)


** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

ได้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ ทำงานของท่าเรือ และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ใช้เวลาอบรม 3 ชั่วโมง

 1. ความสำคัญการขนส่งทางทะเลของโลกและประเทศไทย
 2. การปฏิบติของท่าเรือ ที่สำคัญในประเทศไทย
 3. การให้บริการของท่าเรือกรุงเทพแต่ละส่วนงาน
  • ท่าเรือกรุงเทพ
  • ท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันออก (East Quay)
  • ท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันตก (West Quay)
  • การปฏิบัติงานคลังสินค้า
  • การปฏิบัติงานบรรจุตู้สินค้า LCL Export / แผนกสินค้าเพื่อการส่งออก
 4. Flow Clip การปฏิบัติงานของท่าเรือกรุงเทพทั้งหมด
 5. Q&A

เอกสารที่ใช่ในการสมัคร

ใช้เอกสารอย่างละ 1 ชุด

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน

** สามารถส่งเอกสาร ณ วันเปิดอบรมได้


วิธีการชำระเงิน