ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน BOI

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการผู้เช่าโรงงาน เช่าโกดัง หรือมีสถานประกอบการเป็นของตัวเองก็สามารถยื่นคำขอเข้ารับการส่งเสริมจาก BOI

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มลงทะเบียนหลักสูตร

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมด้าน BOI


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. ผู้ประกอบการเจ้าของโรงงาน
 2. ผู้ประกอบการผู้เช่าโรงงาน

ค่าอบรม

2,900 บาท

(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)

** รวมค่าเอกสารอบรม, อาหารกลางวัน, ขนมทานเล่นช่วงพัก


โปรโมชั่น

พิเศษเพียง 2,900 บาท

มา 2 ท่าน เหลือท่านละ 2,500 บาท

มา 3 ท่าน เหลือท่านละ 2,000 บาท


** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

กิจการตรงตามหลักเกณฑ์ การขอรับการสนับสนุนจาก BOI จะช่วยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ภาษี

 1. ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน BOI
 2. ขั้นตอนการขอรับการส่งเสริม และออกบัตรส่งเสริม
 3. ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
 4. สิทธิประโยชน์พื้นฐาน และ เพิ่มเติม
 5. การขอทำงานในประเทศ
 6. ขั้นตอนหลังได้รับการอนุมัติการลทุน
 7. ขั้นตอนการยื่นวัตถุดิบ เครื่องจักร
 8. การตัดบัญชีวัตถุดิบ เครื่องจักร
 9. การชำระภาษี
  • อบรมกับผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิจาก TIFFA  ITBS
  • สำเร็จการอบรมรับประกาศนียบัตร (ทางไปรษณีย์)

อบรม ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM

เอกสารที่ใช่ในการสมัคร

ใช้เอกสารอย่างละ 1 ชุด

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน

** สามารถส่งเอกสาร ณ วันเปิดอบรมได้


วิธีการชำระเงิน