ผู้นำเข้า-ส่งออกรายใหม่ ต้องรู้อะไรบ้าง ก่อนเริ่มทำธุรกิจให้ดีให้ปัง

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มลงทะเบียนหลักสูตร

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเตรียมพร้อมการเป็นผู้นำเข้า-ส่งออก
 • เพื่อให้สามารถดำเนินการนำเข้า-ส่งออกได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เช่น การซื้อ-ขาย และการส่งมอบสินค้า

** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

 1. การเริ่มต้นธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
  • ภาพรวมธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
  • ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก
 2. การเริ่มต้นธุรกิจส่งออก (Export)
  • การเตรียมตัวเพื่อเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจส่งออก
  • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก (Export Document)
  • ขั้นตอนการส่งออกสินค้า
 3. การเริ่มต้นธุรกิจนำเข้า (Import)
  • การเตรียมตัวเพื่อเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจนำเข้า
  • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้า (Import Document)
  • ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า
  • Incoterms 2020
  • สาระสำคัญของ Incoterms® 2020
  • เทคนิคการเลือกใช้ Incoterms® 2020 ให้เหมาะสมกับการเจรจาซื้อขาย
  • การโอนความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ขายและผู้ซื้อ ในแต่ละเงื่อนไข ของ Incoterms®
  • การจัดเตรียมเอกสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อตาม Incoterms® 2020
  • วิธีชำระเงินการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
  • เอกสารที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างประเทศ

วิธีการชำระเงิน


วิดีโอรีวิวจากผู้เรียน