• Home
 • บุคคลทั่วไป
 • การจัดการการขนส่งสัตว์มีชีวิต และ สินค้าเน่าเสียง่าย

การจัดการการขนส่งสัตว์มีชีวิต และ สินค้าเน่าเสียง่าย

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

กฎเหล็กในการขนส่งสัตว์เลี้ยงภายในประเทศโดยทั่วไปคือ สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วยหรือบาดเจ็บ ไม่มีอันตราย สะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์ สินค้าเน่าเสียง่าย จำเป็นต้องมีการบรรจุหรือเก็บรักษาอย่างเหมาะสม จะมีระบบหรือเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การขนส่งมีประสิทธภาพ แล้วควรจะทำอย่างไรให้สามารถคงคุณภาพของสินค้านั้นได้ตลอดการขนส่ง

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มลงทะเบียนหลักสูตร

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ให้บริการการขนส่งสัตว์มีชีวิตภายในและระหว่างประเทศ
 2. ผู้นำเข้า-ส่งออก สินค้าที่เน่าเสียง่าย (Perishable Cargo)
 3. ผู้ให้บริการด้านขนส่งสินค้า ที่เน่าเสียง่าย (Perishable Cargo)
 4. ผู้ประกอบการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสินค้าที่เน่าเสียง่าย (Perishable Cargo)
 5. ผู้สนใจทั่วไป

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ผู้ประกอบการให้บริการการขนส่งสัตว์มีชีวิตภายในและระหว่างประเทศ
 • ผู้ประกอบการให้บริการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ค่าอบรม

9,900 บาท

(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)

** รวมค่าเอกสาร, อาหารกลางวัน และขนมทานเล่นช่วงพัก


** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

 1. ความรู้ และเข้าใจกฎระเบียยบและข้อปฏิบัติต่างๆ
 2. ทราบขั้นตอนที่ถูกต้อง และปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว

การขนส่งสิ่งมีชีวิต Live Animals

 • ความสำคัญของการขนส่งสัตว์มีชีวิต (Business Opportunities)
 • องค์ประกอบสำคัญของการขนส่งสัตว์มีชีวิต (Key Compenants of Transport)
 • บรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งสัตว์มีชีวิต (Containers)

ความสำคัญของการจัดการขนส่งสินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Cargo Transportation)

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าเน่าเสียง่าย (Introduction to Perishable Cargo Transportation)
 • ประเภทของสินค้าที่เน่าเสียง่าย (Perishable facts and types)
 • บรรจุภัณฑ์ (Packaging)
 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง และการติดฉลาก (Documentation and Labeling)
 • Acceptance and Control
 • Perishable handing procedures

พิธีการศุลกากรในการขนส่งสัตว์มีชีวิต และสินค้าเน่าเสียง่าย
(Customs Clearance Procedures)
ฝึกปฏิบัติ – Case Study and Workshop

เอกสารที่ใช่ในการสมัคร

ใช้เอกสารอย่างละ 1 ชุด

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน

** สามารถส่งเอกสาร ณ วันเปิดอบรมได้


วิธีการชำระเงิน