โลจิสติกส์สำหรับผู้นำเข้า-ส่งออก

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

ไม่ต้องลองผิดลองถูก! เริ่มต้นการนำเข้า-ส่งออก ด้วยตัวเอง ย่นเวลาเรียนรู้ ย่อระยะเวลาเข้าสู่เนื้อหาจริง ปูพื้นฐานแน่น โดยทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสายงานตัวจริง พร้อมให้คำปรึกษาและแบ่งปันประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเข้าใจได้ง่ายๆ เข้ามาอบรมกับ ITBS จะช่วยให้คุณล้ำหน้าในวงการ Logistics

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มลงทะเบียนหลักสูตร

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่สนใจหรือกำลังทำธุรกิจส่งออก นำเข้า, เจ้าของ
 • ผู้ประกอบการ SME, Startup
 • พนักงานบริษัทส่งออก นำเข้า, เจ้าหน้าที่ธนาคารที่ให้บริการธุรกิจประเภทนี้
 • ผู้ที่อยากทำธุรกิจส่งออก นำเข้าอย่างมืออาชีพ, ผู้ที่กำลังมองหาลู่ทางขยายธุรกิจไปต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ไม่จำกัดคุณสมบัติ


ค่าอบรม

12,000 บาท

(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)

** รวมค่าเอกสาร, อาหารกลางวัน และขนมทานเล่นช่วงพัก


** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

สามารถเข้าใจกระบวนการนำเข้า-ส่งออก และเริ่มทำธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจของจนเองได้

 1. Startup for Marketing (ปัจจัยในการประกอบธุรกิจ)
  • SME & Startup Business?
  • Technique For Import-Export
  • ความเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศ
 2. Overview for Import-Export (ภาพรวมธุรกิจนำเข้า-ส่งออก)
  • Pain point of Importer-Exporter
  • Digital Marketing Frameworks
  • Work Hard vs Work Smart
 3. Procedure for Customs Formality (ขั้นตอนการดำเนินพิธีการศุลกากร)
  • กระบวนการส่งออก พิธีการศุลกากร
  • กระบวนการนำเข้า พิธีการศุลกากร
  • การลงทะเบียนผู้ประกอบการ (Customs Trader Portal)
 4. Incoterms for Customs (ราคาซื้อขายเพื่อศุลกากร)
  • What are Incoterms 2020?
  • Incoterms used in the contract of sale.
  • Risk Management
  • Mode of Transport is important
 5. Outsourcing (การจัดจ้างจากภายนอก) เพื่อเลือกใช้ผู้ให้บริการให้เหมาะสม
  • ความหมายของการจัดจ้างภายนอก
  • การเลือกใช้ผู้ให้บริการ -ประเภทของการจัดจ้างภายนอก
  • หลักในการพิจารณาการเลือกใช้ผู้ให้บริการตามประเภทของงานนั้นๆ
  • จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง

วิธีการชำระเงิน