หัวข้อ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

MTO การขนส่งสินค้ามากกว่า 2 แบบขึ้นไป ภายใต้สัญญาต่อเนื่องหลายรูปแบบฉบับเดียว

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มลงทะเบียนหลักสูตร

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจทุกท่านที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้มีความรู้ตั้งแต่ ม.6, ปวช., ปวส. และปริญญาตรีขึ้นไป


ค่าอบรม

2,500 บาท

(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)


** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

ได้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ และข้อปฏิบัติของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

 1. อะไรคือการขนส่งหลายรูปแบบ
 2. บทบาทของรัฐและเอกชนในการสร้างการขนส่งหลายรูปแบบ
 3. ผลประโยชน์ของการขนส่งหลายรูปแบบ
 4. ระบบความรับผิดชอบของการขนส่งหลายรูปแบบ
  • การขนส่งทางทะเล
  • การขนส่งทางอากาศ
  • การขนส่งทางบก และรถไฟ
 5. การให้บริการการขนส่งหลายรูปแบบ

เอกสารที่ใช่ในการสมัคร

ใช้เอกสารอย่างละ 1 ชุด

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน

** สามารถส่งเอกสาร ณ วันเปิดอบรมได้


วิธีการชำระเงิน