ร่วมเติมเต็มศักยภาพด้านโลจิสติกส์ กับ ITBS ที่งาน TILOG-LOGISTIX 2023

ITBS ภายใต้สมาคม TIFFA ได้เป็นส่วนหนึ่งเข้าร่วมในงาน TILOG-LOGISTIX 2023 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ที่ครบครันที่สุดในอาเซียน+6  ซึ่งรวมถึงเป็นงานที่ช่วยส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรและการจับคู่ทางธุรกิจของผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิดSmart and Green Logistics for Sustainable Tomorrow ซึ่งได้รับเกียรติจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ ณ ไบเทคบางนา ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ITBS จัดตั้งบูธแนะนำสถาบันอบรมในงาน

ที่ทำให้ ITBS เป็นสถาบันอบรมโลจิสติกส์อันดับ 1 ของอาเซียน โดยตลอดระยะเวลา 26 ปีที่ผ่านมา ITBS เป็นส่วนหนึ่งในการป้อบุคลากรให้ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้อบรมได้ฝึกงานกับบริษัทด้านโลจิสติกส์ที่เป็นสมาชิกกับ TIFFA กว่า 241 แห่งก่อนที่จะได้จบออกไปทำงานจริง โดยหากนับผลผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่ ITBS ป้อนสู่ตลาดแรงงานมาตลอด 26 ปีนั้น มีลูกศิษย์มากกว่า 20,000 คนในจำนวน 400 กว่ารุ่น ซึ่งปัจจุบันผู้ที่สำเร็จ การอบรมไปแล้วนั้นมีทั้งที่ได้เป็นผู้บริหารและเจ้าของกิจการด้านโลจิสติกส์ทั้งในและต่างประเทศ โดยภายในงาน บูธของ ITBS มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำอย่าง ใกล้ชิดแก่บุคคลที่สนใจหรือแม้แต่องค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของตน ผ่านหลักสูตรของสถาบัน ITBS ที่มีอยู่แล้วมากกว่า 30 หลักสูตร ที่ครอบคลุมทุกสายงานด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศไทย

จัดเสวนา การจัดการโลจิสติกส์ฮาลาล   โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ร่วมกับ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ความรู้ความเข้าใจในตลาดการค้าและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ฮาลาล การจัดการเอกสารและพิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ทั่วไปและโลจิสติกส์ฮาลาล ที่ต้องให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดเก็บ ตลอดการขนส่งที่สอดคล้องกับหลักของศาสนาอิสลาม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ เข้าบรรยายมอบความรู้ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมรับฟังภายในงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการ นักศึกษา และอาจารย์จากสถาบันงานต่างๆ เข้ารับฟังเสวนาในครั้งนี้อย่างคับคั่ง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*