ตัวอักษรย่อที่พบบ่อยในงาน Freight Forwarder

ตัวอักษรย่อต่างๆ ที่เราจะเห็นในใบเสนอราคาจาก Freight Forwarder หรือ Shipping  ซึ่งจะมีตัวย่อเต็มไปหมดเลย แล้วมันคือค่าอะไรบ้างน่ะ

THC (Terminal handling charge ) = ค่าภาระภายในท่าเรือ

CFS (Container freight station) = การขนส่งสินค้า คอนเทนเนอร์ ขนถ่าย กรณีเปิดตู้สินค้า

FAC (Facilities) = ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค

STS (Status) = ค่าเปลี่ยนสถานะ เป็น LCL

PCS (Port Congestion) = ค่าภาระความหนาแน่นของท่าเรือ

CAF (Currency adjustment factor) = ค่าความผันผวนของสกุลเงิน

VAT (Value added tax) = ภาษีมูลค่าเพิ่ม

FSC (Fuel surcharge) = ค่าน้ำมัน

SSC ( Security surcharge) = คิดค่าบริการความปลอดภัย

EBS (Emergency bunker surcharge) = ค่านำมัน (เรือ)

CIC (Container imbalance charge) = ค่าความไม่สมดุลของตู้คอนเทนเนอร์

ETD (Estimed time of departure) = เวลาโดยประมาณของการเดินทาง

ETA (Estimed time arrival) = เวลาประมาณที่จะมาถึง

T/T (Transit time) = ระยะเวลาขนส่ง จาก Port to Port

Gross Weight = น้ำหนักสินค้าด้วยรวมที่รวมแพ็คเก็จด้วย

Net Weight = น้ำหนักรวมสินค้า ที่ไม่รวม น้ำหนักแพ็คเก็จ

เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ เพราะตัวย่อเหล่านี้เห็นกันบ่อยๆ แต่เป็นคำศัพท์เพียงบางส่วนเท่านั้น โปรดติดตามต่อในสัปดาห์ถัดไป

เรียบเรียงโดย : โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ(ITBS)